Místa k navštívení

Beroun

Beroun

Poutníci vydávající se po stopách sv. Ludmily na Tetín často začínají své putování v Berouně, z něhož se mohou do Tetína vydat po Stezce...

Brandýs nad Labem

Brandýs nad Labem

Zámek Brandýský zámek patří k nejvýznamnějším renesančním památkám Čech. První záznamy o existenci hradní stavby pocházejí ze 14. století; není...

Ctěnice

Ctěnice

Ctěnice – Zámek Dnešní zámek vznikl přestavbami dřívější středověké tvrze, která získala svou definitivní rozlohu i podobu pozdně gotickou...

Dřevčice

Dřevčice

Na území Dřevčic je doloženo lidské osídlení už z pozdní doby kamenné - eneolitu. Unikátním nálezem z této lokality je keramický soubor...

Hájecká poutní cesta

Hájecká poutní cesta

Hájecká poutní cesta s kaplemi Hájecká cesta je pozdně barokní poutní cesta o délce cca 14 km, po níž kráčeli poutníci z Hradčan k hájecké Loretě....

Hájek

Hájek

Hájek – Klášter františkánů a Loreta Počátky rozvoje františkánské spirituality v českých zemích jsou spjaty s duchovním působením sv....

Hostivice

Hostivice

Hostivice – Litovická tvrz U Litovické tvrze – nejvýznamnější stavební památky na území města Hostivice, jehož součástí dnes je i původně samostatná...

Jenštejn

Jenštejn

Jenštejn – Zřícenina hradu Na místě dnešního hradu byla kolem roku 1330 založena tvrz; její vznik a také původ názvu obce je spojen se jménem...

Karlštejn

Karlštejn

Karlštejn – Obec Kostel sv. Palmácia (Palmáce) V obci Karlštejn je sv. Ludmila připomínána v tamním kostele sv. Palmácia; sochy sv....

Kostelec nad Labem

Kostelec nad Labem

Kostelec nad Labem byl pravděpodobně založen na již dříve osídleném místě ve 13.století. Původně byl zřejmě královským majetkem. Po nějakou dobu byl...

Lobkovice

Lobkovice

Zámek Původní dřevěnou tvrz v obci Lobkovice na břehu Labe získal v roce 1409 zakladatel rodu Lobkowiczů Mikuláš Chudý z Újezda, který brzy...

Mělník

Mělník

Zámek a vinné sklepy Jiřího Lobkowicze Nad soutokem Labe s Vltavou se nad řekou a svahem porostlým vinicemi rozkládá zámek Mělník, původně hrad...

Mořina

Mořina

Mořina První zmínka o obci Mořina pochází z roku 1338, kdy si Štěpán z Tetína se svolením krále Jana Lucemburského směnil statek s Rytířským...

Praha – Bílá Hora

Praha – Bílá Hora

Mohyla Myšlenka vybudovat památník na místě bitvy na Bílé hoře přišla před 1. světovou válkou od sokolské župy podbělohorské, která zahájila sbírku...

Praha – Břevnovský klášter

Praha – Břevnovský klášter

Benediktinské arciopatství sv. Vojtěcha a sv. Markéty Benediktinský klášter v Břevnově je nejstarším fungujícím klášterem v českých...

Praha – Domov Řepy

Praha – Domov Řepy

Praha – Domov sv. Karla Boromejského v Řepích Domov sv. Karla Boromejského v Řepích zřídila Kongregace Milosrdných sester sv. Karla...

Praha – Hradčanské náměstí

Praha – Hradčanské náměstí

Toskánský palác Stavbu paláce zahájil Michal Oswald hrabě Thun poté, co byla v roce 1690 povolena císařem Leopoldem I. Realizací byl pověřen...

Praha – Letenské sady

Praha – Letenské sady

Letenské sady I v dějinách Letné najdeme stopy panovníků a dalších osobností, které byly potomky sv. Ludmily. Pro svoji strategickou polohu sloužila...

Praha – Libeň

Praha – Libeň

Löwitův mlýn Mlýn pravděpodobně vznikl už ve 13. století; první písemná zmínka pochází ale až z roku 1530, kdy Petr Vosovský z Adleru (Osovský...

Praha – Loretánská ulice

Praha – Loretánská ulice

Kaple sv. Barbory Kaple byla vystavěna v letech 1725 – 1730 podle návrhu Františka Maxmiliána Kaňky na náklad hraběte Štěpána Kinského. Hrabě se...

Praha – Loretánské náměstí

Praha – Loretánské náměstí

Černínský palác Myšlenka postavit si na Hradčanech reprezentativní palác se zrodila v hlavě hraběte Humprechta Jana Czernina (Černína) z Chudenic...

Praha – Muzea na Letné

Praha – Muzea na Letné

Národní zemědělské muzeum Praha První sbírky muzea vznikly po Jubilejní zemské výstavě v Praze, která se konala roku 1891. Instituce byla...

Praha – Nový Svět

Praha – Nový Svět

Nový Svět Nový Svět je malá čtvrť s malebnými zákoutími přiléhající k Pražskému hradu. Jedná se vlastně o bývalé hradčanské předměstí, které vzniklo...

Praha – Od Hradu na Letnou

Praha – Od Hradu na Letnou

Královský letohrádek a Královská zahrada Z centrální části hradu lze přejít po Prašném mostě ke vchodu do Královské zahrady. Je to nejstarší a...

Praha – Petřín

Praha – Petřín

Petřínská rozhledna Rozhledna byla vystavěna pro Zemskou jubilejní výstavu konanou v roce 1891, která se stala prezentací úspěchů české společnosti...

Praha – Prosek

Praha – Prosek

Kostel sv. Václava na Proseku Podle líčení kronikáře Václava Hájka z Libočan v jeho Kronice české z roku 1541 byl kostel sv. Václava na Proseku...

Praha – Strahovský klášter

Praha – Strahovský klášter

Královská kanonie premonstrátů na Strahově Královská kanonie premonstrátů na Strahově patří mezi nejstarší doposud existující kláštery...

Praha – Stromovka

Praha – Stromovka

Královská obora Stromovka K místům, do jejichž historie se zapsaly osobnosti, které byly potomky sv. Ludmily, patří i Královská obora...

Praha – Výstaviště

Praha – Výstaviště

Výstaviště Praha Výstaviště Praha, mylně označováno jako Výstaviště Holešovice, vzniklo vydělením východní části z původní rozlohy parku...

Pražský hrad

Pražský hrad

Pražský hrad Pražský hrad je po více než tisíc let dějištěm klíčových událostí v historii českého státu; zároveň představuje i významnou historickou...

Srbsko

Srbsko

Srbsko Původ jména obce Srbsko má možná souvislost s pobytem kněžny Ludmily na nedalekém Tetíně. Jedna ze svatoludmilských legend – tzv. Prolog...

Stará Boleslav

Stará Boleslav

Od roku 1960 je Stará Boleslav společně s Brandýsem nad Labem součástí souměstí dvou dříve samostatných měst na obou březích Labe. Stará...

Svatováclavská cesta

Svatováclavská cesta

Poutní cesta z Prahy do Staré Boleslavi: Svatováclavská cesta – Via Sancta Poutní stezka spojovala svatovítský chrám na Pražském hradě jako...

Tetín

Tetín

Tetín – Obec Obec Tetín, v níž žije necelých 900 obyvatel, se nachází v jihozápadní části Středočeského kraje, 31 km...

Vinoř

Vinoř

Současná městská část Praha-Vinoř je staré historické sídlo, první písemná zmínka o vsi pochází již z roku 1088, kdy král Vratislav I. daroval...