Via Ludmila I – Trasa A – Etapa 1

Tetín - Hájek

⇐ Předchozí etapa

Následující etapa ⇒

44

Km

14

Zastavení

Via Ludmila 1-A-etapa1

Informace

délka 44 km, čas – 03:17 – kolo
délka 46 km, čas – 13:24 – chůze

Výškový profil

VL1-A-E1

Trasa GPX ke stažení zde.

Kudy, jak a co k vidění a navštívení

Tato sekce obsahuje popis trasy doporučované cyklistům. Ti z Vás, kteří se hodlají na místa na trase Via Ludmila dopravit jiným způsobem, najdou bližší informace u popisů jednotlivých míst v sekci Místa k navštívení.

1. Beroun – vlakové nádraží
Začátek etapy je před vlakovým nádražím v královském městě Berouně, kde poutník, pokud přijel vlakem, odbočí doleva a za mostem přes železniční trať se napojí na Stezku Sv. Ludmila vedoucí do obce Tetín. Původně tetínské hradiště, jeden z opěrných bodů soustavy hradišť, která obklopovala přemyslovský stát ve středních Čechách a jeho počátky jsou nejčastěji kladeny na přelom 9. a 10. století.

2. Tetín – náves 9. května
V roce 921 byla v Tetíně zavražděna Svatá Ludmila a od těch dob byl Tetín znám ze svatoludmilských a svatováclavských legend. Patrně od poloviny 10. století význam hradiště klesal a dnes je jeho areál spolu se zbytky tetínského hradu chráněn jako kulturní památka České republiky. Na návsi 9. května stojí Tetínský zámek a vlevo od něj Tetínské muzeum. Kolem něj se poutník vydá ke kostelu sv. Jana Nepomuckého s hrobkou rodu Vojáčků, letitých majitelů místního zámku. Trasa pokračuje pěšky ke zřícenině hradu Tetín se znamenitými výhledy na řeku Berounku. V okolí jsou Tetínské skály, jeskyně, vyhlídky, Tetínský vodopád, vrch Dalimil. Při návratu do vsi Hradební ulicí si lze odpočinout v komunitním centru Sdružení sv. Ludmily na Tetíně, které sídlí v bývalé faře. Poté může poutník navštívit dva zbývající kostely z celkových tří v Tetíně, které stojí těsně vedle sebe: kostel sv. Kateřiny a kostel sv. Ludmily

Po prohlédnutí obou kostelů se poutník vrátí na náves, které vévodí zámek a opět po Stezce sv. Ludmily odjede z Tetína směrem do Srbska, kam po sjetí k řece pokračuje celou dobu kolem Berounky.

3. Srbsko – náves U Lípy

Srbsku -poutník přejede most přes Berounku a najede na cyklostezku Po stopách českých králů – směr Karlštejn. Tato silnice je však velmi frekventovaná, proto Via Ludmila nabízí  alternativní cyklotrasu. Ze Srbska kolem Prostřední hory k Dubu Sedmi bratří (v posledním úseku se poutník napojí  na Cestu Vojty Náprstka, Svatojakubskou cestu – Železnou), kde je možnost po žluté zajet k lomům Malá Amerika a Mexiko. V okolí je ale lomů více a mají i zajímavé názvy: Rybízový lom, Lom Jižní kříž, Černý lom, Supí lom, Lom Modlitebna, Liščí lom (Liščárna, Foxárna), Lom Soví ráj, Lom Kamensko a Lom Kozolupy. Největší je Lom Velká Amerika, kam už je ale blíže z dalšího zatavení Via Ludmily – Mořiny.

Po navrácení kolem Penzion Hájovna u Dubu po cyklostezce 0013 do městyse Karlštejn.

4. Karlštejn – Penzion Hájovna u Dubu

Po případném navrácení z výletu k lomům Malá Amerika a Mexiko pokračuje poutník kolem Penzion Hájovna u Dubu po cyklostezce 0013 do městyse Karlštejn. U barokní Sochy sv. Šebestiána z roku 1714, jejímž autorem je Matyáš Bernard Braun, je nutné z kola slézt a vést ho pěší zónou nahoru do kopce až k hradu Karlštejn. Pokud turista zamíří nejprve dolů k řece najde zde kostel sv. Palmácia. V tomto kostele, který je jediným kostelem tohoto zasvěcení v českých zemí, je připomínána sv. Ludmila – sochy sv. Ludmily a sv. Václava jsou umístěny po stranách oltářního obrazu. Kostel byl postaven císařem Karlem IV. současně se stavbou hradu Karlštejn; dostavěn byl zřejmě v roce 1356. Téhož roku získal Karel IV. od trevírského arcibiskupa Boemunda ostatky mučedníka sv. Palmácia.

5. Karlštejn – Hrad

Karlštejn – hrad zbudovaný římským císařem a českým králem Karlem IV. pro uložení císařských korunovačních insignií a svatých ostatků. Schodiště Velké věže zdobí fresky s výjevy ze života sv. Ludmily a sv. Václava a oba světci jsou zpodobněni i v nejposvátnějším prostoru hradu – kapli sv. Kříže. Návštěvu hradu lze doporučit zejména v sezóně květen-říjen, kdy je otevřeno několik prohlídkových okruhů.

Po prohlídce hradu Karla IV. pokračovat dále po silnici (11619) směr Mořina. Tato silnice velmi málo frekventována, jde o příjemnou cestu lesem. V Mořině stojí  na návsi kostel sv. Stanislava. Z obce je možné jet po žluté k lomu Velká Amerika.

6. Mořina – Kostel sv. Stanislava
Mořina – na návsi kostel sv. Stanislava. Z obce je možné jet po žluté k lomu Velká Amerika. Jinak vyjet z Mořiny silnicí 10122– za obcí se silnice rozdvojuje (11613) směr Kozolupy – návštěva lomu Velká Amerika a Mexiko a zpět na cyklostezku 0013 a dál 10122 směr

7. Trněný Újezd

8. Kuchař po cyklostezce 0013.

9. Tachlovice – Kostel sv. Jakuba Staršího
Tachlovice (10126)

10. Tachlovice – Karlštejnská

11. Nučice – Kaple sv. Prokopa

12. Rudná – Kostel Stětí sv. Jana Křtitele

13. Úhonice
Drahelčice – 50 metrů od konce ul. Malá Strana odbočit doleva do ul. Slunečná. Ze Slunečné odbočit doprava – silnička mezi poli (pokračování ulice U Lípy) směr Úhonice.

14. Červený Újezd – Františkánský klášter Hájek
V Úhonicích přejet silnici Dušnická a pokračovat ul. Na Vlečce ke hřbitovu a napojit se na cyklostezku KO 1 k Hájku.
Krahulov – za železniční stanicí Nučice ulicí U zastávky a Pod Můstkem (10127), vjet na silnici l. třídy – ul. 5. května a ke kostelu Stětí sv. Jana Křtitele  a rovně po 101 ul. Lidická – podjet magistrálu – ul. Hořelická a odbočit do ul. Malá Strana (za rybníkem).

Ve františkánském klášteře končí Poutní cesta z Prahy do Hájku původně lemována 20 výklenkovými kapličkami. Poutník se tak vydá “proti toku času” od v pořadí dvacáté kaple k první kapli na Dlabačově.

⇐ Předchozí etapa

Následující etapa ⇒