Via Ludmila I – Trasa A – Etapa 7

LEVÝ HRADEC – TROJA – PRAHA-KARLOV

⇐ Předchozí etapa

Následující etapa ⇒

30

Km

20

Zastavení

Via Ludmila 1-A-etapa1

Informace

délka 30 km, čas – 01:56 h – kolo
délka 34,2 km, čas – 09:23 h – chůze

Výškový profil

VL1-A-E1

Trasa GPX ke stažení zde.

Kudy, jak a co k vidění a navštívení

94. PŘEMYSLOVSKÉ HRADIŠTĚ LEVÝ HRADEC
Pokračovat zpět ulicí Levohradská a na křižovatce rovně do ulice Komenského a  dále Přemyslovskou do Žalova. Na konci Přemyslovské odbočit doprava do ul. Přílepská. Asi 0,5 km za Žalovem odbočit doleva a napojit se na cyklostezku 0082 po které vjedeme do Únětic.

95. ÚNĚTICE
V Úněticích u obecního úřadu najet na cyklostezku 0810 (po modré a u Alšovy vyhlídky rovněž po červené), podél potoka ke Spálenému Mlýnu.

96. SPÁLENÝ MLÝN
Pokračovat po cyklo. 8100 (po modré) směrem na Roztoky. U Maxmiliánky sjet z modré a pokračovat po cyklo. 8100 k zámku Roztoky.

97. ZÁMEK ROZTOKY U PRAHY
Od zámku pokračovat po cyklostezce 8100 (modrá) a u železniční zastávky se napojit na Cyrilometodějskou stezku (zelená a žlutá). Za bike parkem odbočit doleva a po cyklo.8100 jet k přívozu.

98. PŘÍVOZ KLECÁNKY
Levý břeh

99. PŘÍVOZ KLECÁNKY
Roztoky. Přejet řeku – přívozem, za řekou doprava pokračovat podél Vltavy a najet na cyklostezku EV7 Vltavská. Podél řeky jet okolo ZOO a zámku Troja do Troji.

100. TROJAS
Trojský kůň – odsud pokračovat k Trojskému mostu.

101. TROJSKÝ MOST
Přejet most a zahnout doleva, přejet železniční trať a zahnout doleva k nádraží a metru Holešovice. Podjet ulici Vrbenského, projet autobusové nádraží, po levé straně Mc Donald´s, odbočit doleva na ul. Plynární a cca po 50 metrech u ul. Železničářů najet na cyklostezku, která vede ještě asi 30 m podél ul. Plynární a odbočuje doprava. Dále vede podél ulice Argentinská. Po Argentinské jet cca 500 m a na semaforech odbočit doleva do ulice Dělnická. Dělnickou ulicí přes křižovatku s ulicí Osadní a na další odbočce zahnout doleva do ulice Komunardů. Zde po cca 100 metrech divadlo La Fabrika.

102. LA FABRIKA
Vrátit se zpět do Dělnické ulice a pokračovat k řece. Přejet Libeňský most a napojit se na cyklostezku A2, EV4, EV7 Vltavská. Podél řeky do Karlína – Rohanský ostrov.

103. ROHANSKÝ OSTROV
Pokračovat podél řeky, okolo Štvanice, Těšnovského tunelu k Anežskému klášteru – Limnigraf Na Františku.

104. ANEŽSKÝ KLÁŠTER
Limnigraf Na Františku – pokračovat po Dvořákově nábřeží k Rudolfinu.

105. RUDOLFINUM
Odsud jet přes náměstí Jana Palacha Křížovnickou ulicí po cyklostezce na Křížovnické náměstí.

106. KŘÍŽOVNICKÉ NÁMĚSTÍ
Po nábřeží (cyklo. A2, EV4, EV7 Vltavská) okolo Národního divadla k Mánesu – Šítkovská vodárenská věž.

107. VÝTOŇ
Pod železničním viaduktem vjet na cyklostezku 23 – ul. Vnislavova a Neklanova.

108. NEKLANOVA ULICE
Pokračovat po cyklostezce na Ostrčilovo náměstí. Zde vjet do parku Folimanka k lípě

109. LÍPA STOLETÍ V PARKU FOLIMANKA
Projet parkem a po cyklostezce vyjet nahoru do parku Nad Bělehradskou (vlevo odtahové parkoviště).

110. PARK NAD BĚLEHRADSKOU
Podjet obě magistrály – pod ul. Legerova a Sokolovská – vjet do ul. Horská a doleva do ul. Boženy Němcové.

111. ULICE BOŽENY NĚMCOVÉ
Bývalá tramvajová stanice – odsud vjet do parku Na Karlově.

CÍL. PARK NA KARLOVĚ
Kostel Panny Marie a sv. Karla Velikého.

⇐ Předchozí etapa

Následující etapa ⇒