Ctěnice

Ctěnice – Zámek

Dnešní zámek vznikl přestavbami dřívější středověké tvrze, která získala svou definitivní rozlohu i podobu pozdně gotickou přestavbou ve 2. polovině 15. století. Následná renesanční přestavba ve 2. polovině 16. století přiblížila gotickou stavbu reprezentačnímu zámeckému sídlu. Současná podoba objektu pochází ze 30. let 18. století, kdy byl zámek přestavěn ve stylu klasicizujícího baroka pražským architektem Václavem Špačkem. I po renesančních, barokních a klasicistních úpravách byla uchována pozdně gotická dispozice budovy.

V 16. – 18. století se mezi doloženými majiteli zámku vystřídali členové několika šlechtických rodin – Hrzánů z Harasova, Myšků ze Žlunic, Hostakovských z Arklebic, Waldsteinů, Losyů z Losinthalu a posléze Windischgrätzů. Střídání majitelů pokračovalo i v 19. a v 1. polovině 20. století; na seznamu vlastníků z tohoto období najdeme jména manželů Donátových, Johanna Prokopa Hartmanna z Klarsteina a Františka Antonína Desfourse. Po smrti jeho dcery a dědičky koupil zámek v roce 1849 vídeňský průmyslník, obchodník a bankéř Wilhelm Alexander Ritter von Schöller; v majetku Schöllerů zámek zůstal do období po II. světové válce, kdy byl zestátněn. Zámecké prostory se poté využívaly jako byty; budova ale nebyla řádně udržována a postupně chátrala.

V roce 1993 se stal zámek včetně hospodářských budov a parku majetkem hlavního města Prahy a v letech 1997 – 2004 prošel areál rozsáhlou rekonstrukcí. Stěžejní význam měla obnova renesančních nástěnných maleb nalezených v prvním patře zámku. Od roku 2012 je zámecký areál Ctěnice ve správě Muzea hlavního města Prahy a je přístupný veřejnosti. Jednotlivé zámecké sály navozují různá historická období počínaje pozdní gotikou, přes renesanci, baroko až po klasicismus; návštěvník zde najde expozice věnované dějinám zámku a vývoji tradiční lidové kultury a řemesel. V areálu působí také Jezdecká společnost Ctěnice, Zámecké zahradnictví a hotel s restaurací a kavárnou. Zámek, park i ostatní objekty jsou památkově chráněny.

Zdroj:
http://www.muzeumprahy.cz/zamecky-areal-ctenice/ – Oficiální stránka muzea

Jak se na místo dostat:

Na kole: Po trase Via Ludmila od kostela sv. Václava cesta pokračuje Litoměřickou ulicí do parku Přátelství na Proseku. Projet parkem k metru Střížkov, ulicí Lovosická po cyklotrase A27 až na konec k ulici Prosecké, přejít na semaforech Proseckou a napojit se na cyklotrasu A430. Pokračovat okolo Kbelské po cyklostezce, přejet ulici Kbelská a pokračovat po cyklotrase A267 podél ulice Mladoboleslavská. Nedaleko podjezdu do Kbelské je kaple Svatováclavské cesty – 12. kaple – Horažďovická. Mladoboleslavská silnice pokračuje cyklo. 265 – na křižovatce s Beladovou ul. je po levé straně (cca 300 m) 14. Jeníkovská kaple a dále po cca 400 metrech 15. Kájovská kaple.

Pokračovat po cyklostezce v ulici Mladoboleslavská, za kasárnami Armády ČR – 17. Krupecká kaple. (Pozor, cca 200 metrů před tímto areálem je přísně chráněné území -Velitelství ochranné služby Vojenské policie).

Pokračovat po cyklotrase A265 a sjet z Mladoboleslavské do ulic Huntířovské a Vrchlabské – na konci kostel. sv. Alžběty a replika původní 19. Kutnohorské kaple. Od kostela přes kbelský park po cyklotrasách A44 a A265 k železničnímu přejezdu – za přejezdem je lesopark Kbely a golfové hřiště, na jehož území je 24. Nicovská kaple. Před přejezdem zabočit doleva do parku (in-line dráha) a jet podél trati až k silnici Jilemnická. Pokračovat doprava okolo golfového hřiště po cyklotrase KB-VI, najet na ulici Bohdanečská –  cyklotrasa 8100, KB-VI k zámku Ctěnice.

Chcete-li se zastavit také u 25.kaple – Hornojiřetínské  (nachází se ovšem na soukromém pozemku u plotu rodinného domu), odbočte z Mladoboleslavské vlevo do ulice Semtínské a dále ulicemi Velkodubskou a Velkooseckou se napojíte na Bohdanečskou směrem k zámku Ctěnice.  

Pěšky: Po trase Via Ludmila lze jít i pěšky po podobné trase jako cyklisté. I zde je třeba respektovat zákaz vstupu na území Velitelství ochranné služby Vojenské policie u Krupecké kaple a na soukromý pozemek u Hornojiřetínské kaple.

Hromadnou dopravou: Mezi jednotlivými kaplemi lze využít autobusového spojení. Pro absolvování celé trasy by bylo nutných několik přestupů; je proto vhodnější kombinovat jízdu autobusem s pěšími přesuny.

Individuální dopravou: Po trase Via Ludmila vede trasa od kostela sv. Václava ulicemi Proseckou, Čakovickou a Mladoboleslavskou; k replice Kutnohorské kaple se odbočí vlevo ulicí Vrchlabskou, dále vpravo po Železnobrodské a opět vpravo Žacléřskou zpět na Mladoboleslavskou. K zámku Ctěnice odbočíte vlevo po Bohdanecké.