Praha – Muzea na Letné

Národní zemědělské muzeum Praha

První sbírky muzea vznikly po Jubilejní zemské výstavě v Praze, která se konala roku 1891. Instituce byla nejprve součástí Národopisného muzea, v roce 1918 se osamostatnila. Prvním sídlem muzea se stal palác Silva-Tarouca v ulici Na Příkopě v Praze, v letech 1902–1938 muzeum sídlilo v letohrádku Kinských.  V letech 1937–1939 byla pro muzeum postavena nová budova v Praze na Letné podle projektu architekta Milana Babušky. Po dostavbě však byla budova zabrána německou okupační armádou. Muzeum budovu získalo zpět v roce 1945, avšak v roce 1950 mu byla znovu státem zabavena. Do budovy na Letné se muzeum vrátilo v roce 1994. V roce 2006 se název instituce změnil na Národní zemědělské muzeum Praha. Návštěvníkům nabízí expozice a výstavy věnované historii zemědělství a zemědělské techniky, samostatné expozice jsou věnovány například úloze vody v krajině, rybářství a myslivosti. V rámci nedávné generální rekonstrukce vzniklana střeše budovy terasa s krásným výhledem na Prahu.

Zdroje:
https://www.nzm.cz/pribeh-zemedelstvi-praha – Oficiální stránka muzea
https://cs.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1rodn%C3%AD_zem%C4%9Bd%C4%9Blsk%C3%A9_muzeum

Národní technické muzeum

Technické muzeum bylo v Praze založeno v roce 1908; v roce 1910 otevřelo první expozice ve Schwarzenberském paláci na Hradčanech. Po vzniku Československé republiky v roce 1918 byly shromážděny prostředky k výstavbě nové muzejní budovy na Letné; z vypsané architektonické soutěže vyšel vítězně návrh Milana Babušky. Stavba byla zahájena roku 1938 a dokončena 1941 již v Protektorátu Čechy a Morava; budovu zabrala okupační správa. Po roce 1945 byla budova na Letné postupně získávána zpět pro muzejní účely; v roce 1951 bylo muzeum zestátněno. Výlučně pro účely technického muzea slouží budova od roku 1990; mezi lety 2003 a 2013 proběhla rozsáhlá rekonstrukce.

Za dobu delší než sto let existence muzea byly vybudovány rozsáhlé sbírky dokumentující vývoj mnoha technických oborů, přírodních a exaktních věd a průmyslu na území dnešní České republiky. Nejzajímavější a v řadě případech unikátní sbírkové předměty si můžete prohlédnout ve 14. stálých expozicích i na krátkodobých výstavách.

I v dějinách technického rozvoje a v muzejních sbírkách najdeme památky na působení rodů, které jsou potomky sv. Ludmily – například luxusní automobil typu Mh vyrobený v továrně Laurin & Klement roku 1921 na zakázku pro Alexandra Kolowrata-Krakowského, který proslul jako automobilový závodník.

Zdroj:
www.ntm.cz – Oficiální stránka muzea

Jak se na místo dostat:

Na kole/pěšky: Po trase Via Ludmila vede cesta po cyklotrase A155 od Letenských sadů Kostelní ulicí.

Hromadnou dopravou: Nejblíže k muzeu jsou tramvajové a autobusové zastávky Korunovační nebo Letenské náměstí.

Individuální dopravou: Pro osobní vozy jsou k dispozici parkoviště v blízkosti muzeí.