Kostelec nad Labem

Kostelec nad Labem byl pravděpodobně založen na již dříve osídleném místě ve 13.století. Původně byl zřejmě královským majetkem. Po nějakou dobu byl v držení Boršů z Oseka, kterým jej roku 1270 zabral Přemysl Otakar II. Městečko patřící později Elišce Přemyslovně se stalo věnným městem českých královen. Karel IV. přenechal Kostelec své čtvrté manželce Alžbětě (Elišce) Pomořanské. Václav IV. jej zastavil Jindřichu Škopkovi z Dubé; po něm jej od roku 1395 držel jeho syn Aleš, který bojoval za husitských válek na straně krále Zikmunda Lucemburského. V roce 1424 se Kostelec nad Labem stal dějištěm jednoho ze střetů mezi vojskem Jana Žižky z Trocnova a katolickými oddíly a v roce 1450 bylo město pobořeno za bojů mezi příznivci a odpůrci krále Jiřího z Poděbrad. Ve 2. polovině 15. století Kostelec koupila vdova po králi Jiřím Johana z Rožmitálu. Po její smrti v roce 1475 přešel Kostelec do vlastnictví její dcery kněžny Ludmily Lehnické; za jejího držení byl roku 1486 povýšen králem Vladislavem II. na město. Roku 1534 bylo město v držení Vančurů z Řehnic a na Jiřicích, po nich nastoupili Košinové z Košin a na Kostelci. V roce 1586 byl Kostelec nad Labem připojen k panství brandýskému. Válečné události zasáhly do dějin Kostelce i za Třicetileté války a znovu za vlády Marie Terezie. V roce 1834 se v Kostelci nad Labem narodily dvě významné osobnosti – operní pěvkyně Tereza Stolzová (hudbě se věnovali i její sourozenci včetně sestry Ludmily) a nakladatel František Šimáček, který vydal například Hrady a zámky české Augustina Sedláčka; jeho první manželka Ludmila se stala se členkou Spolku svaté Ludmily, jednoho z prvních českých ženských spolků, a založila knižnici Libuše.

Nejstarší památkou Kostelce nad Labem je hřbitovní kostel sv. Martinazaložený ve 2. polovině 13. století. Na náměstí stojí kostel sv. Víta pocházející z období pozdní gotiky. V obou chrámech se konají bohoslužby. Původně gotická radnice byla po požáru v roce 1551 přestavěna renesančně a dále upravována v 18. a 19. století. Někdejší židovskou komunitu připomíná židovský hřbitov. Opevněná vodní tvrz u Labe se ve své původní podobě nedochovala; dnes objekt slouží k soukromému bydlení. Zajímavou technickou památkou z 1. poloviny 20. století je jez, plavební komora a elektrárna – dílo architekta Jana Zázvorky.

Okolí města nabízí četné příležitosti k pěším i cyklistickým výletům i ke koupání v jezerech v bývalých pískovnách.

Zdroje:
https://www.kostelecnadlabem.cz/o%2Dmeste/ds-50/p1=52 – Oficiální stránka města
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kostelec_nad_Labem a další stránky Wikipedie
https://www.kudyznudy.cz/kam-pojedete/stredni-cechy/stredni-cechy-polabi/kostelec-nad-labem
https://cs.wikipedia.org/wiki/Spolek_svat%C3%A9_Ludmily

Jak se na místo dostat:

Na kole: Po trase Via Ludmila od kostela Nanebevzetí Panny Marie ve Staré Boleslavi pokračujeme ulicí Komenského, kde se za ulicí Dr. Beneše napojíme na Svatováclavskou stezku, pokračujeme ulicí 5.května a zabočíme doleva do ulice Dobrovského – zde se napojíme na cyklostezku. Ulicí Dobrovského pokračovat ul. Vrchlického a přes ul. J. Truhláře stále rovně do ul. V Mýtkách – po cyklostezce 2 doprava ul. Třebízského ven z města. Stále po cyklostezce 2 okolo Boreckého jezera a Borecké tůně k Labi. Podél Labe po cyklostezce 2 – okolo zdymadla, pokračovat k mostu u Kostelce nad Labem. 
Alternativní trasa: Zpět přes most do Brandýsa nad Labem, za mostem odbočit doprava a pokračovat podél Labe, pak odbočit vlevo směr Kostelec nad Labem.

Pěšky: Vhodná pěší trasa vede nejprve zpět přes most do Brandýsa nad Labem, dále převážně podél Labe, pak odbočit vlevo do obce Záryby a pokračovat vpravo do Kostelce nad Labem.
Alternativní trasa vede z Brandýsa nad Labem po zelené turistické značce po poutní cestě Blaník-Říp.

Hromadnou dopravou: Po trase Via Ludmila lze využít autobusového spojení z Brandýsa nad Labem do Kostelce nad Labem. 

Individuální dopravou: Po trase Via Ludmila jeďte zpět přes most do Brandýsa nad Labem, pak ulicí Ivana Olbrachta, na Masarykově náměstí doprava, po ulici Petra Jilemnického a Kostelecké po silnici 101 směr Kostelec nad Labem.