Srbsko

Srbsko

Původ jména obce Srbsko má možná souvislost s pobytem kněžny Ludmily na nedalekém Tetíně. Jedna ze svatoludmilských legend – tzv. Prolog ze 12. století – umísťuje původ Ludmiliny rodiny do oblasti obývané Lužickými Srby; jako „Srbové“ mohli být označováni členové Ludmiliny družiny, kteří se usídlili na území dnešní obce.

První zmínka o obci pochází z roku 1428 a týká se prodeje části lesů kolem Karlštejna jistému Martinovi, rybáři ze Srbska. Rozvoj obce byl spojen s otevřením vápencových lomů v okolí koncem 19. a počátkem 20. století.  Život zdejších obyvatel významně ovlivňovala řeka Berounka; obec byla opakovaně postihována povodněmi.

V symbolickém středu obce se od roku 1755 nachází kaplička.

Zdroje:

www.obecsrbsko.cz – Oficiální stránka obce

www.historickaslechta.cz/mista/srbsko/

Václav Cílek, Martin Majer, Radoslava Schmelzová a kol.: Tetín svaté Ludmily – Místo, dějiny a spiritualita

Vydalo nakladatelství Dokořán, s.r.o., 2017

Jak se na místo dostat:

Na kole: Z Tetína vede do Srbska Stezka sv. Ludmily.

Pěšky: Lze jít stejnou trasou jako cyklisté nebo z ní odbočit nejprve po modré značce přes Kodské polesí na stanoviště KODA – dolní rozcestí a odtamtud pokračovat po žluté značce ve směru Srbsko (železniční stanice) a Srbsko. Vzdálenost: cca 4,5 km

Hromadnou dopravou: Srbskem vede železniční trať 171 Praha – Plzeň. Železniční zastávka Srbsko leží na pravé straně obce.

Individuální dopravou: Obcí prochází silnice II/116 – Karlštejn – Hostím a III/11614 Srbsko – Tetín. Parkoviště je k dispozici na pravé straně obce mezi lávkou a závorami. Pojezdná lávka v obci přes řeku Berounku má úzké nájezdy a omezenou nosnost 5 tun; neprojedou zde autobusy.