Praha – Stromovka

Královská obora Stromovka

K místům, do jejichž historie se zapsaly osobnosti, které byly potomky sv. Ludmily, patří i Královská obora Stromovka. Vznikla za Přemysla Otakara II., který zde nechal také postavit lovecký hrádek. Za husitských válek byla poničena a za Vladislava Jagellonského znovu obnovena. Ferdinand I. ji nechal v letech 1536 – 1548 rozšířit a spojit přímou cestou s Pražským hradem. Největší rozkvět zažila obora za Rudolfa II.  V 1. polovině 18. století se stala několikrát vojenským ležením a byla velmi poničena; obnovena byla péčí hraběte Kinského. Velká lidová slavnost se tu konala například roku 1792 u příležitosti korunovace císaře Františka I. českým králem. Roku 1804 dal týž císař na popud nejvyššího purkrabího, hraběte Jana Rudolfa Chotka, Královskou oboru celoročně otevřít pro veřejnost. Po roce 1850 byla založena štěpnice (německy Baumgarten) a odtud patrně vznikl název Stromovka. V posledních letech prošla Stromovka velkou rekonstrukcí. V současné době slouží k rekreačním, sportovním i kulturně vzdělávacím účelům. Oborou vede naučně-zábavná stezka Stromovkou za poznáním.

I v areálu Stromovky a na jeho okraji se nacházejí cenné stavební památky.

Na jihozápadě, kde dříve stával gotický hrádek, se nachází budova Místodržitelského letohrádku z konce 15. století, renesančně přestavěného přibližně o 100 let později. Během Třicetileté války zde dočasně sídlil švédský generál  Arvid Wittenberg, což stavbu ochránilo před poškozením. V letech 1804 – 1805 byl zámeček přestavěn ve stylu anglické novogotiky. Od roku 1849 byl využíván jako letní sídlo místodržitele, tedy zástupce panovníka v době jeho nepřítomnosti.V současnosti zde naleznete archiv a studovnu časopisů Národního muzea v Praze; pro prohlídky prostory nejsou přístupné.

V roce 1689 byla postavena nákladem hraběte Kryštofa Vratislava z Mitrovic pro císaře Leopolda I. barokní Dvorana, dnes známá jako Šlechtova restaurace. V hlavním sále se dochovala nástropní freska znázorňující Olymp s antickými bohy od Jana Jakuba Steinfelse. Restaurace zde byla provozována od 20. let 19. století. V letech 1855 – 1858 byl letohrádek přestavěn v novogotickém slohu. V roce 1882 si jej pronajal Václav Šlechta, který zdejší restauraci provozoval až do 2. světové války. Po válce byla restaurace znárodněna a v 60. letech pro havarijní stav zrušena.  Od té doby budova chátrala. Na jejím neutěšeném stavu se podepsaly dva požáry a také povodeň v roce 2002. Od června 2017 je předmětem kompletní rekonstrukce.

Královská obora, Místodržitelský letohrádek a Šlechtova restaurace tvoří komplex chráněný jako kulturní památka České republiky.

V letech 1582 – 1593 vzniklo pro zásobování místního rybníka vodou z Vltavy unikátní technické dílo – Rudolfova štola. Přestože byl tento rybník později zasypán, Rudolfova štola stále přivádí vodu od Pichlova domku u Štefánikova mostu až do Stromovky, kde je ukončená v blízkosti Šlechtovy restaurace zděným portálem zdobeným korunkou, letopočtem dokončení stavby (1593) a iniciálou R (Rudolf II.). Po rekonstrukci v roce 1991 byla štola při příležitosti 100. výročí Jubilejní zemské výstavy v Praze částečně zpřístupněna, ale záhy byla opět uzavřena pro nevyhovující technický stav.

V roce 1960 byl na pomezí Stromovky a sousedícího areálu Výstaviště zahájen provoz planetária, které nabízí zážitkové instalace i specielní programy.

Zdroje:
https://www.kudyznudy.cz/aktivity/kralovska-obora-stromovka
https://www.kudyznudy.cz/aktivity/rudolfova-stola-zasobarna-vody-pro-kralovskou-ob
https://cs.wikipedia.org/wiki/M%C3%ADstodr%C5%BEitelsk%C3%BD_letohr%C3%A1dek
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%A0lechtova_restaurace
a další internetové zdroje (texty o Místodržitelském letohrádku a planetáriu)

Jak se na místo dostat:

Na kole: Po cyklotrase Via Ludmila od Národního technického muzea do ulice Letohradská a po A165 do ulice Ovenecká, dále přes ulici Veletržní a Oveneckou vjet do parku Stromovka. Projet Stromovku po cestách okolo Šlechtovy restaurace, mezi rybníčky, najet na cyklotrasu A310 a následně do ulice Za Elektrárnou.

Pěšky: Po trase Via Ludmila lze jít od Národního technického muzea ulicemi Nad Štolou a Čechovou ke Stromovce.

Hromadnou dopravou: V blízkosti Stromovky jsou autobusové a tramvajové zastávky Sibiřské náměstí, Korunovační a Výstaviště Holešovice.

Individuální dopravou: V blízkosti Stromovky se nacházejí parkoviště Veletržní, Centrum Stromovka a Tipsport aréna.