Vinoř

Současná městská část Praha-Vinoř je staré historické sídlo, první písemná zmínka o vsi pochází již z roku 1088, kdy král Vratislav I. daroval Vinoř vyšehradské kapitule – i zde se tedy do historie zapsal jeden potomků sv. Ludmily.

Nejstarší stavbou ve Vinoři je kostel Povýšení sv. Kříže, jehož původ pravděpodobně sahá až k prvopočátkům křesťanství v českých zemích. Naznačuje to jeho zasvěcení sv. Kříži – poté, co kníže Bořivoj přijal v roce 874 křest, začaly ve středních Čechách vznikat křesťanské chrámy zasvěcované poměrně úzkému okruhu světců – sv. Klimentovi, sv. Longinovi, sv. Martinovi a také sv. Kříži. Původní dřevěný kostel vyhořel; následně byl postavena kamenná rotunda. Je doloženo, že kostel byl obehnán zdí a vodním příkopem, aby chránil občany před nájezdy nepřátel a loupeživých tlup. Když kostel přestal vyhovovat rostoucímu počtu obyvatel, byla v 1. polovině 13. století přistavěna ještě v románském slohu chrámová loď s věží. Pro potřeby rozsáhlé vinořské farnosti byl kostel  v letech 1727 – 1728 podstatně zvětšen barokní přestavbou podle projektu císařského architekta Františka Maxmiliána Kaňky, při níž vznikly dvě boční lodě. Nad bočními brankami jsou umístěny sochy sv. Ludmily a sv. Václava. Zatím poslední kompletní generální opravy se kostel dočkal v letech 1999 – 2000. I dnes je místem bohoslužeb.

V blízkosti kostela v centru obce se nachází 26. kaple Svaté cesty – Pakenská.

František Maxmilián Kaňka je rovněž stavitelem Vinořského zámku zbudovaného v letech 1719 – 1724. Středověký objekt v místě dnešního zámku vlastnili od 14. století pražští měšťané. Od 17. století drželi Vinoř až do let II. světové války Czerninové – jeden z rodů potomků sv. Ludmily. Z okolního parkového komplexu se dochovala jen část. Areál v současnosti využívá Policie České republiky; veřejnosti není přístupný. Vinoř má i velmi zajímavé okolí, např. kaskádu rybníků, Vinořský park, který byl vyhlášen za přírodní rezervaci, Ctěnický háj a zelené údolí V Obůrkách.

Zdroje:
Oficiální stránka Městské části Praha – Vinoř
Oficiální stránka farnosti Vinoř

Jak se na místo dostat:

Na kole: Po trase Via Ludmila ze Ctěnic ulicí Bohdanečskou po cyklotrase 8100 do Vinoře. Při cestě do centra je možno udělat malou odbočku k 26. kapli – Pakenské.  

Pěšky: Chodcům se nabízí možnost procházky od ctěnického zámeckého parku k obci a ulicemi Klenovskou, Mikulovickou a Opočenskou na Mladoboleslavskou k Pakenské kapli a na náměstí ke kostelu.

Hromadnou dopravou: Přímé spojení z Ctěnic do Vinoře není k dispozici; při putování po trase Via Ludmila je vhodnější absolvovat tento úsek pěšky. V centru Vinoře se nacházejí autobusové zastávky Vinořský hřbitov a Bukovinská.

Individuální dopravou: Po trase Via Ludmila vede přístup z Ctěnic Bohdanečskou ulicí do centra obce.