Dřevčice

Na území Dřevčic je doloženo lidské osídlení už z pozdní doby kamenné – eneolitu. Unikátním nálezem z této lokality je keramický soubor hliněných nádob zvaný „Dřevčický příbor“, uložený dnes v Národním muzeu, který je dokladem určitého rituálu spojeného s pitím nápojů.

Obec zřejmě založil nám neznámý Dřevec, pravděpodobně knížecí družiník. První písemný doklad o její existenci se vztahuje k roku 1052; Dřevčice jsou jmenovány ve falzu z 12. století – možná nahrazujícímu ztracený doklad (?) – mezi vesnicemi, které věnoval Břetislav I., potomek sv. Ludmily v 6. generaci, v polovině 11. století staroboleslavské kapitule při jejím založení.

Nejvýznamnějšími památkami v Dřevčicích jsou kostel sv. Bartoloměje, tvrz a zvonice.

Původně románský kostel sv. Bartoloměje pochází z 11. – 12. století, později byla přistavěna raně gotická část. V 18. století byl postaven nový presbytář; do okna v jeho severní stěně byla v roce 1929 – v roce, kdy se slavilo svatováclavské milénium, údajné 1000. výročí Václavovy mučednické smrti  – umístěna malba na skle s postavou sv. Václava.

Tvrz vznikla ve 14. století; po husitských válkách postupně pustla. Mezi jejími majiteli najdeme litomyšlského biskupa Jana a olomouckého biskupa Mikuláše, který zde také roku 1397 zemřel. Od počátku 15. století byla tvrz zastavována příslušníkům nižší šlechty; nejdéle (v letech 1437 – 1584) ji držel rod Vrábských z Vrábí. Roku 1584 prodal Hynek Vrábský Dřevčice císaři Rudolfovi II., tedy opět potomkovi sv. Ludmily, jako budoucí součást sousedního brandýského panství. Kolem roku 1630 tvrz vyhořela a následně byla upravena renesančně; v 18. století byla přestavěna v barokní sýpku. Dochované části stavby stojící na severním okraji obce nad rybníkem dosud prozrazují pevnostní charakter původní tvrze. Objekt je v soukromých rukou; vznikla zde kopie středověkého zájezdního hostince, kde se pořádají se různé akce a oslavy. Hodovní síň je vyzdobena obrazy významných postav českých dějin od Vladimíra Pechara, vytvořenými omítkovou technikou.

Dominantou obce je zvonice postavená roku 1695 na místě původní kaple sv. Floriána, patrona hasičů, jehož sochu lze spatřit ve výklenku nad vchodem. Zvonice uchovává tři zvony.

Mezi další historické zajímavosti obce patří „dřevčické barokní portály“ z roku 1776 – vjezdy selských usedlostí, které vznikly rozdělením panského dvora při původní tvrzi.

V katastru obce se nachází pět dochovaných kaplí Svaté cesty:
32. kaple – Rokycanská
33. kaple – Římovská
35. kaple – Sečenská
36. kaple – Šternberská
38. kaple – Strašenská (u silnice z Dřevčic do Brandýsa nad Labem)

Zdroje:
http://www.drevcice.cz/
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kostel_svat%C3%A9ho_Bartolom%C4%9Bje_(D%C5%99ev%C4%8Dice)
https://www.kudyznudy.cz/aktivity/tvrz-drevcice-kopie-stredovekeho-zajezdniho-host
http://www.villadreucici.eu/

Jak se na místo dostat:

Na kole/pěšky: Před odjezdem z Jenštejna je možno projet či projít ke 32. a 33. kapli Svaté cesty – Rokycanské a Římovské. Pak po trase Via Ludmila od zříceniny hradu Jenštejn pokračovat ulicemiV Podhradí a Radonickou a odbočit doleva do ulice Ke křížku, pokračovat touto silnicí na polní cestu a před Dřevčicemi odbočit doleva na silničku do Dřevčic k zastavení u tamní tvrze, zvonice, kostela sv. Bartoloměje a dalších dvou kaplí Svaté cesty – 35. Sečenské a 36. Šternberské. (Není nutno jet po silnici, jak ukazuje mapa.)

Hromadnou dopravou: Po trase Via Ludmila z Jenštejna do Dřevčic je možno využít autobusové spojení ze zastávky Jenštejn do zastávky Dřevčice.

Individuální dopravou: Po trase Via Ludmila vyjeďte z Jenštejna po Dřevčické a doprava na silnici A610. Projedete kolem Římovské a na kraji obce najdete Sečenskou kapli.