Via Ludmila na Národní pouti v Tetíně

Via Ludmila na Národní pouti v Tetíně

S projektem Via Ludmila se můžete blíže seznámit také na hlavní události letošního roku věnované sv. Ludmile – Národní svatoludmilské pouti konané v Tetíně – místě mučednické smrti sv. Ludmily, která nabídne bohatý duchovní a kulturní program pro všechny, kteří si...
Projekt Via Ludmila zahájen

Projekt Via Ludmila zahájen

V sobotu dne 11. září 2021 bylo na zámku v Mělníce – na místě, které bylo podle některých pramenů rodištěm sv. Ludmily – oficiálně oznámeno zahájení projektu Via Ludmila. Účastníci tohoto podvečera věnovaného první české historicky doložené kněžně a...
Rodokmeny potomků sv. Ludmily

Rodokmeny potomků sv. Ludmily

Prostřednictvím rubriky Rodokmeny internetového časopisu Historická šlechta může poutník otevřít zatím několik prvních rodokmenů společných potomků sv. Ludmily a Bořivoje I. a také „otce Evropy“ Karla Velikého. Rodokmeny přibývají nejpomaleji, protože jejich...