Aktualita zveřejněna: 5. 3. 2022

Poutníkům Via Ludmily bude požehnáno 2. 4. 2022 na pražském Karlově

POZVÁNKA NA MŠI

Duchovní správa u kostela Nanebevzetí Panny Marie
a sv. Karla Velikého v Praze na Karlově,
Modlitební liga císaře Karla za mír mezi národy,
Řád sv. Jiří,
Muzeum Policie České republiky
a Křesťanská policejní asociace
mají čest Vás pozvat
v sobotu 2.4.2022
v 10 hodin


na pontifikální Mši svatou, konanou v návaznosti
na 1100. výročí mučednické smrti sv. Ludmily a otevření
poutní cesty Via Ludmila s požehnáním jejím poutníkům.


Současně bude připomenuto

100. výročí úmrtí blahoslaveného císaře a českého krále Karla I.,

1280. výročí narození císaře Karla Velikého,

645. výročí vysvěcení kostela Nanebevzetí Panny Marie a sv. Karla Velikého.

Mši svatou bude celebrovat Jeho Eminence arcibiskup pražský
Dominik kardinál Duka OP, který přijal nad projektem
Via Ludmila záštitu.

R.S.V.P.
drocar@seznam.cz