Aktualita zveřejněna: 13. 9. 2021

Projekt Via Ludmila zahájen

V sobotu dne 11. září 2021 bylo na zámku v Mělníce – na místě, které bylo podle některých pramenů rodištěm sv. Ludmily – oficiálně oznámeno zahájení projektu Via Ludmila.

Účastníci tohoto podvečera věnovaného první české historicky doložené kněžně a světici nejprve vyslechli v mělnickém kostele sv. Petra a Pavla vybrané části oratoria Svatá Ludmila od Antonína Dvořáka, jehož 180. výročí narození si letos připomínáme; koncert se konal v rámci 63. ročníku Dvořákova festivalu pod záštitou starosty Mělníka MVDr. Ctirada Mikeše a byl zároveň poděkováním za úsilí mělnických zdravotníků v boji s pandemií.

Poté hosty přivítal na mělnickém zámku jeho majitel pan Jiří Lobkowicz, který pro ně se svými spolupracovníky připravil pestrý program zahrnující prohlídku zámeckých interiérů i ochutnávku zámeckých vín, která nesou Ludmilino jméno. Před vchodem do slavnostně vyzdobené zámecké kaple sv. Ludmily bylo oznámeno zahájení projektu poutní cesty po stopách sv. Ludmily a jejích potomků. Projekt představil pan Lobkowicz, který je sám jedním z Ludmiliných potomků a v jehož rodině odkaz sv. Ludmily trvale žije, společně s panem starostou Mikešem a s autorem projektu panem Janem Drocárem.

Všichni jste srdečně zváni k návštěvě míst, na nichž žije památka na sv. Ludmilu a na nichž působili a mnohdy i dnes působí lidé spojení se sv. Ludmilou pokrevními pouty.