Aktualita zveřejněna: 2. 9. 2021

Rodokmeny potomků sv. Ludmily

Prostřednictvím rubriky Rodokmeny internetového časopisu Historická šlechta může poutník otevřít zatím několik prvních rodokmenů společných potomků sv. Ludmily a Bořivoje I. a také „otce Evropy“ Karla Velikého. Rodokmeny přibývají nejpomaleji, protože jejich tvorba je složitější a pracnější a je spojena nejen s hledáním a ověřováním jednotlivých členů rodokmenu, ale i s nalezením té nejkratší rodokmenové cesty od zmíněných předků k právě hledanému rodu a jejímu konkrétnímu členu. Díky tomu i poutník zjistí, kdo je z daného rodu tím prvním potomkem sv. Ludmily, Bořivoje I. a Karla Velikého. Srozumitelněji si to lze ukázat na rodokmenu majitele mělnického zámku Jiřího Lobkowicze, který stojí na místě pravděpodobného narození Ludmily Pšovské (sv. Ludmily). Jiří princ Lobkowicz je podle rodokmenu potomkem sv. Ludmily a Bořivoje I. Přemyslovce v 33. generaci a Karla Velikého v 36. generaci. První člen z rodu, který byl potomkem zmíněných předků, je ale už Ferdinand August kníže Lobkowicz a to v 25. resp. 30. generaci. Potomky výše zmíněných jsou poté už všichni potomci Ferdinanda Augusta až do současnosti. Příslušný rodokmen je ZDE..